Рада Адвокатів та КДКА Міста Києва - Вимоги до оформлення скарги, що подається до КДКА м. Києва

Вимоги до оформлення скарги, що подається до КДКА м. Києва

Новини КДКА 12:30 Чт 22.04.21 6619 Переглядів Версія для друку

Вимоги Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" до процедури дисциплінарного провадження, що здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за скаргами, які містять відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, деталізуються у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням РАУ від 30.08.2014 №120 із доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 64 від 03 липня 2021 року. 

Згідно із Положенням, скарга до КДКА подається у письмовій формі  (п. 14.1). Вона підписується особою, яка її подає, або представником. В останньому випадку до скарги має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника (пп. 14.5, 14.6).

ВАЖЛИВО!!  Відповідно до змісту рішення ІІІ З’їзду адвокатів України від 03 липня 2015 року щодо розмежування юрисдикції органів адвокатського самоврядування м. Києва та Київської області встановлено, що адвокати з адресою робочого місця в м. Києві, які отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в КДКА Київської області або Раді адвокатів Київської області та подали до Ради адвокатів Київської області заяву про внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України, виявивши бажання перебувати у складі адвокатів Київської області, підпадають під компетенцію органів адвокатського самоврядування Київської області. Зазначені адвокати підлягають дисциплінарній відповідальності в Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Київської області.

ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ при подачі скарги до КДКА  на інформацію - в якій Раді обліковується адвокат. 

У самій скарзі мають бути зазначені:

1) найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга);

2) ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти (за наявності);

3) ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) виклад обставин, якими заявник обґрунтовує  факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку; 

5) вимоги скаржника;

6) до заяви (скарги) додається її копія та копія всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга); 

До скарги додається копія платіжної квитанції банківської установи про плату за організаційно-технічне забезпечення її розгляду (п.14.4). 

Від плати звільняються:

1. Заявники (скаржники), які мають відповідні пільги щодо звільнення від оплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір», а саме особи:

  • які страждають на психічні розлади, та їх представники;
  • з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  • з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю;
  • громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори під час виконання службових обов’язків;
  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України.

2. Органи адвокатського самоврядування, їх робочі органи (комітети, центри, комісії та ін.).

3. Суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, що звертаються з заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності в рамках, наданих їм повноважень процесуальним законодавством України.

4. Особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подана через установу, в якій перебуває скаржник.

У разі відмови, або відкликання своєї заяви (скарги) заявником (скаржником) після внесення плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяви (скарги), така плата скаржнику не повертається.

 

Банківські реквізити КДКА м. Києва для здійснення плати за ОТЗ: 

Код ЄДРПОУ 40895265

IBAN               UA753052990000026009026206202

Назва банку   АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО               305299

Призначення платежу: ПІБ або найменування платника,ІПН або ЄДРПОУ платника,

                                       плата за ОТЗ розгляду (заяви) скарги щодо поведінки адвоката

Сума платежу у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб -  з 01.07.2021 року по 30.11.2021 = 2379 грн.

 

Заявник (скаржник) має право на відшкодування витрат, понесених за організаційно-технічне забезпечення розгляду його заяви (скарги), у разі притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за рахунок адвоката, стосовно якого прийнято відповідне рішення.

Скарга, оформлена без дотримання зазначених вимог, подана за межами строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або така, що не містить відомостей про зміст дисциплінарного проступку адвоката, без викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника) та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, повертається заявникові (скаржникові) з відповідними роз’ясненнями, не пізніше десяти днів від моменту її надходження (п. 15).

Повернення скарги не перешкоджає повторному зверненню, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для її повернення.(п. 16).

Скарги без зазначення місця проживання (місцезнаходження) заявника (скаржника), не підписані автором, а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають (п. 17).

Крім цього, не підлягають розгляду і повертаються повторні заяви (скарги) до однієї і тієї ж кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від одного і того ж заявника (скаржника) з одного і того ж питання, якщо перша заява (скарга) вирішена по суті; заяви (скарги), подані до неналежної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, а також заяви (скарги) осіб, визнаних судом недієздатними. (п. 18).

 

Популярні новини

Вестник:Річний звіт НААУ 2018;
№7-8 серпень 2019 - Вісник;
Партнерська програма 2019;
Навчальні продукти для адвокатів;
Про НААУ Вісник;
Стратегія розвитку НААУ до 2020;
НеВестник 5;
НеВестник 4

Будьте проінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої організації, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування