Рада Адвокатів та КДКА Міста Києва

Про Раду Адвокатів міста Києва

У період між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону.

Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.

Повноваження Ради адвокатів регіону:

1) представляє адвокатів регіону;

2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;

3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;

4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

5) приймає присягу адвоката України;

6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

8) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;

9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;

10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

11) виконує інші функції відповідно до Закону, рішень конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.

 

Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатів регіону.

Установчим документом ради адвокатів регіону є положення про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України.

Акордеон: Склад Ради адвокатів міста Києва

Рішенням Ради адвокатів України   від 01 серпня 2022 року  з метою збереження та оптимального використання та утримання майна Ради адвокатів міста Києва, виконання законодавчих вимог трудового, податкового, регуляторного та іншого законодавства України, затверджено у новій редакції Положення про Раду адвокатів міста Києва та призначено Красника Вадима Володимировича тимчасовим виконувачем обов’язків керівника юридичної особи Ради адвокатів міста Києва. 

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Красник Вадим Володимирович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Заступник Голови Ради адвокатів міста Києва

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Секретар Ради адвокатів міста Києва

 

Акордеон: Представник адвокатів від міста Києва у складі Ради адвокатів України

Рішенням Ради адвокатів України від 15 грудня 2021 року про наслідки звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. щодо обрання представника адвокатів міста Києва до складу Ради адвокатів України, в силу частини 6 статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визнано адвоката Черезова Ігоря Юрійовича таким, який не набув повноважень представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України, у зв’язку із не набранням ним більшості голосів делегатів, які приймали участь у звітно-виборній конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. 

Від 28 січня 2022 року рішенням РАУ визнано, що Звітно-виборна конференція адвокатів міста Києва від 07.11.2021 відбулась із порушеннями приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самоврядування, у тому числі Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва, Регламенту звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва, затверджених рішенням Ради адвокатів України №82 від 10.09.2021, зі змінами, а тому усі прийнятті рішення Звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 є такими, що не набули та не мають юридичних наслідків.

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Представник адвокатів від міста Києва у складі Ради адвокатів України

Акордеон: Ревізійна комісія адвокатів міста Києва

Рішенням РАУ від 28 01 2022 року визнано, що Звітно-виборна конференція адвокатів міста Києва від 07.11.2021 відбулась із порушеннями приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самоврядування, у тому числі Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва, Регламенту звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва, затверджених рішенням Ради адвокатів України №82 від 10.09.2021, зі змінами, а тому усі прийнятті рішення Звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 є такими, що не набули та не мають юридичних наслідків.

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова Ревізійної комісії адвокатів міста Києва

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Член Ревізійної комісії адвокатів міста Києва

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Член Ревізійної комісії адвокатів міста Києва

 

 

Акордеон: Контакти

Адреса: 04070, м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3, поверх 5.


телефон РА міста Києва: +38 (044) 392-73-71

прийомні години: вівторок - п'ятниця з 10:00 до 14:00.
Е-адреса: kyiv@mail.unba.org.ua

___________________________________________________________________________

 

телефони КДКА міста Києва: (044) 499-86-70; +38 (050) 260-05-55.

прийомні години: понеділок - п'ятниця з 10:00 до 14:00.
Е-адреса: qdc.kyiv@gmail.com

 

 

 

Акордеон: Зразки документів

! УВАГА !

Кожна заява подається адвокатом/стажистом особисто. До того ж, обов'язковим додатком до заяв адвоката є копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність з відміткою про засвідчення копії документа, яка складається з:

- напису "Згідно з оргіналом";

- особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища;

- дати засвідчення копії.

ЄРАУ:

Документи для внесення адвоката до ЄРАУ

Заява про внесення відомостей до ЄРАУ

Перелік документів, необхідних для внесення відомостей до ЄРАУ стосовно осіб, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в місті Києві відповідно до вимог Закону, проте відомості про яких не були внесені до ЄРАУ з 2012 року

Керівництво стажування:

Заява на керівництво стажуванням

Біографічна довідка

Посвідчення адвоката:

Заява на отримання посвідчення

Документи для Посвідчення адвоката

Вимоги до фото та підпису для виготовлення посвідчення адвоката

Реквізити за виготовлення Посвідчення адвоката

Різне:

Заява про заміну/видачу дублікату/видачу на англійській мові свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Реквізити для оплати виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Заява про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Заява про надання витягу з ЄРАУ

Заява про надання трансферного витягу

Помічнику адвоката:

Увага! Нотаріально посвідчена копія диплому подається разом з нотаріально посвідченою копію додатку до диплому

Заява на внесення до ЄРАУ відомостей про помічника 

Заява на обробку персональних даних

Заява про видалення відомостей про помічника адвоката

Заява про видачу свідоцтва про право на занятта адвокатською діяльністю без проходження стажування

Реквізити за виготовлення посвідчення помічника адвоката

Ствердження щодо відсутності обмежень для заняття адвокатською діяльністю

Стажування:

Увага! Нотаріально посвідчена копія диплому подається разом з нотаріально посвідченою копію додатку до диплому 

Індивідуальний план стажування

Розрахунок суми та реквізити оплати за стажування

Договір на керівництво стажуванням

Заява від стажиста про направлення на стажування

Перелік додатків до заяви про направлення на стажування

Заява про внесення до ЄРАУ відомостей про стажиста

Заява про оцінку стажування

Заява про відсутність обмежень

Згода на керівництво стажуванням
Порядок подачі остаточного звіту

Зразок щоденника стажування

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Положення про Раду адвокатів міста Києва

Положення 26.02.2016

Положення про Раду адвокатів міста Києва

Виджет спільних актів: Положення про Раду адвокатів міста Києва

Положення 27.05.2017

Положення про Раду адвокатів міста Києва

 

 

 

Вестник:№7-8 серпень 2022 - Вісник;
ВША

Будьте проінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої організації, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл