Рада Адвокатів та КДКА Міста Києва

Про КДКА

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна та підзвітна конференції адвокатів регіону.

 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата утворюється у складі не більше дев'яти членів, дисциплінарна - не більше одинадцяти членів палати. 

До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належать:

1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;
2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;
3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;
5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.

 Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів із дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. 

Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України.

Акордеон: Склад кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова КДКА м. Києва

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Секретар КДКА м. Києва

 

 Кваліфікаційна палата

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова Кваліфікаційної палати КДКА м. Києва

Склад Кваліфікаційної палати КДКА м. Києва: 

1. Волощук Володимир Вікторович - секретар Кваліфікаційної палати КДКА м. Києва.

2. Комлєв Сергій Валерійович

3. Карнаух-Голодняк Олена Володимирівна

4. Нагорний Олександр Костянтинович

5. Назаренко Діана Леонідівна

6. Неупокоєва Наталія Костянтинівна

7. Солодко Євген Вікторович

8. Шаблієнко Артур Сергійович.

Дисциплінарна палата

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова Дисциплінарної палати КДКА м. Києва

Склад Дисциплінарної палати КДКА м. Києва: 

1. Бойченко Олександр Вікторович

2. Вознюк Наталія Анатоліївна

3. Вольвак Олександр Миколайович

4. Гнатюк Тетяна Віталіївна - секретар Дисциплінарної палати КДКА м. Києва

5. Дрюк Олексій Миколайович

6. Ордін Оксана Василівна

7. Пархета Андрій Анатолійович

8. Риков Вадим Володимирович

9. Танцюра Леонід Олексійович

10. Усович Олександр Іванович.

 

Акордеон: Складення кваліфікаційного іспиту

Прийом та видача документів в КДКА м. Києва: 

З понеділка по п'ятницю з  10.00 до 16.00 
13.00-14.00 - обідня перерва 
Сб.Нд. - вихідний день

Адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, поверх 5.

Контактні телефони КДКА м. Києва:           +38 (044) 499-86-70,   +38 (050) 260-05-55 

Е-mail КДКА м. Києва:                                      qdc.kyiv@gmail.com

 

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

1. Звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва;
2. Написати заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;
3. Сформувати пакет документів, перелік яких викладено нижче та надати його до КДКА;
4. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.   

                
Перелік документів, які необхідно надати до КДКА м. Києва для складення кваліфікаційного іспиту:

1. заява про допуск до складення кваліфікаційного іспиту;
2. нотаріально засвідчена копія диплому про повну вищу юридичну освіту, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - «право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» та копія додатку до диплому (нотаріально не засвідчується); 
3. документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки: копія трудової книжки, засвідчена за місцем роботи (а також довідка з місця роботи про займану посаду),   а якщо Заявник на час подання документів не працює - оригінал (для звірки) та завірену нотаріально копію трудової книжки. Для помічників адвоката надати додатково до  трудової книжки наступні документи: 1). засвідчену копію трудового договору  з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням); 2). довідку  з компетентного органу (Пенсійний фонд, або ДФС)  про суму сплаченого єдиного соціального внеску/ податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;
4. довідка встановленої форми про відсутність судимості (Форма ІП-1);
5. довідка медичної установи про стан здоров‘я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 12 від 17.01.2002 року);
6. згода на збір, обробку та перевірку персональних даних;
7. копія картки фізичної особи-платника податків (ІПН), за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;
8. оригінал (для звірки) та копія паспорту, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника. Якщо Заявник не зареєстрований у місті Києві, йому потрібно додатково надати документ (документи), який підтверджує проживання у місті Києві не менше півроку (це може бути  акт про право власності, договір оренди, довідка переселенця  тощо); 
9. одна фотокартка (3 х 4);
10. власноруч написана  довідка про підтвердження,  що особі роз'яснені правила складання іспиту і що за останні два роки особа не складала кваліфікаційний іспит та не позбавлялась права на зайняття адвокатською діяльністю; 
11. додаткові документи, якщо потрібно (наприклад, копія свідоцтва про зміну прізвища, копія посадової інструкції для підтвердження стажу тощо). 

      ! ВАЖЛИВО ОЗНАЙОМИТИСЯ з наступними документами: 

  1. Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядок складання кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (зі змінами від 14 лютого 2020 року № 28).
  2. Програма складання кваліфікаційного іспиту від 21 вересня 2019 року № 113. 
   БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ЗА КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ

"Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та не може перевищувати трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту" (стаття 58.2 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").                                                                                                                                                                                         

 Відповідно до рішення  Ради адвокатів України № 143 від 11 червня 2016 року "Про порядок здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту"  встановлена плата за складення кваліфікаційного іспиту здійснюється в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування (КДКА та ВКДКА) двома платежами, згідно наступного розподілу:

- шляхом перерахування 80% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту на поточний рахунок відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

- шляхом перерахування 20% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту на поточний рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 

1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури м. Києва:

Код ЄДРПОУ 40895265     
IBAN UA753052990000026009026206202
Назва банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код банку 305299
Призначення платежу:

80 % від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту на забезпечення діяльності КДКА м.Києва

Платник: (П. І. Б.)

2019 рік

Особи, які подавали документи з 01 січня по 30 червня  2019 року - 4610,40 грн
Особи, які подавали документи у період з 01 липня по 30 листопада  2019 року - 4816,80 грн
Особи, які подавали документи у грудні 2019 року - 5044,80 грн

2020 рік

Особи, які  подавали документи з 01 січня по 30 червня  2020 року - 5044,80 грн
Особи, які  подавали  документи з 01 липня по 30 листопада  2020 року - 5272,80 грн

Особи, які  подавали  документи з 01 грудня по 31 грудня 2020 - 5448 грн. 

2021 рік

Особи, які подавали документи з 01 січня по 30 червня 2021 - 5448 грн.

Особи, які будуть подавати документи з 01 липня по 30  листопада 2021 року - 5709,60 грн.

 

2. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:

Код ЄДРПОУ 26080214
IBAN UA633510050000026008431747900
Назва банку АТ «УкрСиббанк»
Код банку 351005

Призначення платежу:

 

Платник:

20 % від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту, згідно Рішення РАУ № 143 від 11.06.2016 р., на забезпечення діяльності ВКДКА

ПІБ платника, ідентифікаційний код  платника

2019 рік

Особи, які подавали документи з 01 січня по 30 червня  2019 року  - 1152,60 грн
Особи, які подавали документи у період з 01 липня по 30 листопада  2019 року - 1204, 20 грн
Особи, які подавали документи у грудні 2019 року - 1261,20 грн

2020 рік

Особи, які подавали  документи з 01 січня по 30 червня  2020 року - 1261,20 грн
Особи, які подавали  документи з 01 липня по 30 листопада  2020 року - 1318,20 грн

Особи, які подавали документи з 01 грудня по 31 грудня 2020 року - 1362 гр. 

2021 рік

Особи, які  подавали документи з 01 січня по 30 червня 2021 - 1362 грн. 

Особи, які будуть подавати документи з 01 липня по 30 листопада 2021 - 1427, 40 грн. 

 

Акордеон: Контакти

Адреса: 04070, м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3, поверх 5.


телефон РА міста Києва: +38 (098) 365-93-64.

прийомні години: вівторок - п'ятниця з 10:00 до 14:00.
Е-адреса: p.riabenko@mail.unba.org.ua

___________________________________________________________________________

 

телефони КДКА міста Києва: (044) 499-86-70; +38 (050) 260-05-55.

прийомні години: понеділок - п'ятниця з 10:00 до 16:00 (з 13:00 - 14:00 обідня перерва).
Е-адреса: qdc.kyiv@gmail.com

 

 

 

 

Вестник:№7-8 серпень 2019 - Вісник;
ВША;
Вісник НААУ

Будьте проінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої організації, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування